Voor uzelf

De ene ondernemer is de andere niet.

We kunnen geen algemeen advies geven over de te verzekeren risico’s voor u als ondernemer. Graag horen wij meer over uzelf, uw werkzaamheden, uw onderneming en de risico’s die u bereid bent te nemen. Aan de hand daarvan kunnen wij u concreet adviseren. De verzekeringen die wij het meest bieden aan ondernemers zijn zorgverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen, ongevallenverzekeringen, compagnonsverzekeringen en pensioenen. Uw vak en situatie kunnen natuurlijk vragen om andere, specifieke verzekeringen.

Financiële planning

Als ondernemer is uw financiële toekomst waarschijnlijk niet heel duidelijk. Hoewel niemand in de toekomst kan kijken, hebben onze experts zoveel kennis van uw (on)zekerheden, dat zij uw financiële toekomst inzichtelijk kunnen maken. In heldere rapportages krijgt u de juiste gegevens om tot besluiten te komen. Blijkt de toekomst anders te verlopen, dan stellen we onderweg de zaken bij. Als we samen starten aan de toekomst, starten we namelijk aan een samenwerking voor lange tijd.

Premies die u aangenaam verrassen

Laat u niet bij voorbaat afschrikken; de premies van de verschillende verzekeringen zouden u wel eens aangenaam kunnen verrassen. Neemt u contact met ons op, dan kunnen we een eerste afspraak maken. Vanzelfsprekend zit u nergens aan vast.