Vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstand verzekerde

Goed nieuws voor rechtsbijstand verzekerden. Nou ja. Nieuws. Misschien moeten we het een goed bewaard geheim noemen. In 2013 is al duidelijk geworden dat een rechtsbijstand verzekerde in geval van een procedure zijn of haar advocaat zelf kan kiezen. Wat mij betreft belangrijk om u daar kort iets meer over te vertellen.

Als een procedure wordt gestart bij de rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad, bent u verplicht u te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Voor de kosten die daar bij horen spreekt u uw rechtsbijstandverzekering aan. Uw verzekeraar zal u juridische bijstand aanbieden vanuit haar eigen mensen. Alleen als de verzekeraar van mening is dat de zaak specifieke kennis nodig heeft (die zij niet in huis heeft), zal zij een externe rechtshulpverlener aan u voorstellen.

Sinds een uitspraak van het hof van justitie van de Europese Unie in 2013, weten we echter zeker dat we er (nog steeds) van uit mogen gaan dat een rechtsbijstandverzekering een natura verzekering is. Dit betekent vrij vertaald dat u – in geval van een geschil – altijd eerst contact opneemt met uw verzekeraar. Als ook deze vaststelt dat in het geschil een advocaat nodig is, dan mag u kiezen. U neemt de begeleiding aan van de jurist van uw verzekeraar óf u kiest voor vergoeding van de kosten van een door u zelf te kiezen (externe) advocaat.

Deze keuzemogelijkheid geldt zelfs als vertegenwoordiging door een advocaat procedureel niet nodig is. Laten we hopen dat u die advocaat niet nodig heeft, maar als dat wel zo is, dan bent u nu op de hoogte. Doe er uw voordeel mee.

Rudo Baksteen
Baksteen & Pul financiële dienstverleners

U bent van harte welkom.

Telefonisch of op ons kantoor in Epe, wij maken tijd voor u vrij.