Update MKB – april 2020

We kunnen ons voorstellen dat je als ondernemer vol vragen zit. Niet alleen over het coronavirus en de bestrijding daarvan, maar ook over de financiële gevolgen. We geven met deze update antwoord op veel gestelde vragen.

Wat gebeurt er met je financiën?
Want wat gebeurt er met je inkomen als je bedrijf in zwaar weer terecht komt? Wat kun je doen met je eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hoe werkt de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) van de overheid? Wanneer meld je medewerkers nu wel of niet ziek op een ziekteverzuimverzekering? En medewerkers die thuis werken: zijn zij bedacht op het cyberrisico?

Al is het dan een momentopname, we hebben de belangrijkste informatie van dit moment op een rijtje gezet.

De situatie en de maatregelen die de overheid stelt kunnen van dag tot dag veranderen. Ook zijn veel gevolgen op dit moment nog niet te overzien en is niet te voorspellen wanneer alles weer ‘normaal’ is. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen je op de hoogte houden.

De inhoud van deze nieuwsbrief

 1. De coronacrisis en je arbeidsongeschiktheidsverzekering: Wat kun je met de premiebetaling en wat kun je aanpassingen in de dekking?
 2. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
 3. Verzuimverzekering: ziek melden of een beroep doen op noodhulp?
 4. Thuis werken en het cyberrisico
 5.  Corona en bedrijfsverzekeringen: waar moet je op letten?

Tot slot

Met deze informatie vertrouwen we erop dat wij een aantal van je vragen hebben beantwoord. Mogelijk heb je nog meer vragen waar wij hier niet op in zijn gegaan. We nodigen je dan uit om per mail of telefonisch contact met ons op te nemen.  Wij zullen dan je vraag beantwoorden. Is die vraag ook relevant voor andere bedrijven en ondernemers, dan zullen wij deze ook opnemen in onze volgende nieuwsbrief

Wij wensen je sterkte in deze bijzondere tijd en hopen dat we met elkaar gezond deze periode doorkomen.

1. De arbeidsongeschiktheidsverzekering en Corona

Mogelijk loopt de omzet van je bedrijf terug door de gevolgen van het coronavirus. Dan is het begrijpelijk dat je alternatieven zoekt om je omzetdaling tegen te gaan. En tegelijk kijk je ook naar manieren om je kosten te drukken.
Vaste lasten heb je in alle soorten en maten. Zo ook die van je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Al is de premie die je betaalt een bruto bedrag en daarmee aftrekbaar, het blijft vaak toch best nog een behoorlijk bedrag wat je betaalt.

De verzekering stopzetten is misschien verleidelijk maar erg onverstandig. Want dat maakt je problemen misschien alleen nog maar groter. Maar wat je misschien niet weet, er zijn best veel mogelijkheden om wel een goede verzekering te hebben en toch minder te betalen. Wij helpen je daar graag bij.

Verzekeraars willen namelijk ook zelfstandig ondernemers, die door het wegvallen van inkomsten vanwege het coronavirus in de problemen komen, zo goed mogelijk blijven beschermen tegen arbeidsongeschiktheid. Wij kunnen met jou van gedachten wisselen waar je behoefte aan hebt en wat het beste bij je past. Wij nemen dan voor jou contact op met je verzekeraar. Samen wordt dan gezocht naar een passende oplossing.

Omdat je op zoek bent naar premiebesparing adviseren we je over je lopende AOV in deze corona periode zonder extra kosten.

2. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De NOW is een belangrijke steunmaatregel voor werkgevers waarvan de omzet is teruggelopen. Werkgevers met meer dan 20% omzetverlies komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de doorbetaalde loonkosten. De NOW regeling heeft als doel om werkgevers financieel te ondersteunen en daarmee de werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden.

 

Voor wie is de regeling bedoeld?

 • De regeling staat open voor werkgevers uit alle sectoren die minimaal 20% omzetverlies hebben over drie aaneengesloten maanden.


Hoe zit de regeling op hoofdlijnen in elkaar?

 • Er is recht op een tegemoetkoming in het doorbetaalde loon als er sprake is van een omzetdaling van minimaal 20%.
 • Bij concerns (werkgevers met meerdere BV’s) wordt omzetverlies gemeten op concernniveau.
 • Voor het (geschatte) omzetverlies wordt de omzet van maart, april en mei 2020 vergeleken met de omzet over geheel 2019 gedeeld door 4.
 • Op verzoek mag werkgever ook kiezen voor 3 aaneengesloten maanden die 1 of 2 maanden later beginnen (dus april/mei/juni of mei/juni/ juli).


Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?

 • De hoogte van de tegemoetkoming is gelijk aan 90% van de hoogte van de omzetdaling. Dus bij 100% omzetverlies wordt 90% van de loonkosten (SV-loon) vergoed. Bij 50% omzetverlies wordt 45% van de loonkosten vergoed.
 • Bovenop de vergoeding van 90% wordt een vaste toeslag van 30% vergoed voor werkgeverslasten, vakantiegeld en pensioenpremie.
 • De vergoeding wordt per werknemer gemaximeerd op tweemaal het max dagloon (€ 9.538,- per maand).
 • De vergoeding geldt ook voor de loonsom van flexibele arbeidsovereenkomsten.
 • Werkgevers ontvangen in eerste instantie een voorschot o.b.v. 80%. Het streven is om binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag de tegemoetkoming over te maken.
 • Werkgevers betalen 100% van het loon door aan hun werknemers.


Hoe wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld?

 • Binnen 24 weken na afloop van de NOW-periode vindt definitieve vaststelling en afrekening plaats.
 • In beginsel is voor de definitieve vaststelling een accountantsverklaring vereist. Mogelijk vervalt die eis voor kleine werkgevers.
 • Na definitieve vaststelling van de omzetdaling volgt de eindafrekening. Dit kan resulteren in een nabetaling of een (gedeeltelijke) terugvordering.


Vereisten voor werkgever die een beroep doen op de NOW

 • Een inspanningsverplichting om de loonsom over maart, april, mei -in vergelijking tot januari 2020- zo gelijk mogelijk te houden. Dus zoveel mogelijk het loon door te blijven betalen, ook van werknemers met een flexibele arbeidsomvang. Als de loonsom daalt, dan daalt de tegemoetkoming ook.
 • Geen ontslagaanvragen i.v.m. bedrijfseconomische omstandigheden indienen.
 • Werkgevers betalen 100% van het loon door aan hun werknemers.


Hoe vragen werkgevers de NOW tegemoetkoming aan?

Vanaf 6 april kunnen werkgevers een aanvraag NOW indienen.

Op www.uwv.nl zal informatie over de aanvraagprocedure en de link voor het aanvraagloket worden opgenomen.


Vragen over de NOW?

 

3. Verzuimverzekering: ziek melden of een beroep doen op noodhulp?

Momenteel worstelen veel werkgevers ermee hoe ze met personeel om moeten gaan door het coronavirus. Er worden veel meer ziekmeldingen gedaan dan voorheen en er heerst nog wat onduidelijkheid over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Werkgevers zijn in deze onzekere tijden op zoek naar snelle antwoorden. Dat begrijpen wij. Want zo kunnen de juiste keuzes worden gemaakt. Daarom hebben wij kort en overzichtelijk vijf scenario’s  geschetst die het meest voorkomen.

U meldt een werknemer WEL ziek als deze zijn werk door ziekte niet kan uitvoeren. De oorzaak van de ziekte, Corona of wat anders, is niet van belang. U kunt in dit geval een ziekmelding invoeren. Ook als al werktijdverkorting is toegekend of in een later stadium noodhulp in de vorm van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De arbodienstverlener zal dan samen met u als werkgever de re-integratie op zich nemen.

Het is belangrijk dat u dit zorgvuldig doet. Een ziekmelding brengt immers kosten met zich mee. De kosten van de arbodienstverlener, kosten van re-integratie en eventueel een hogere premie doordat op papier (onterecht) sprake is van (veel) verzuim terwijl het eigenlijk geen verzuim is.

 1) Werknemers kunnen niet naar werk, omdat zij (lichte) verkoudheidsklachten hebben en zich dienen te houden aan de richtlijnen vanuit het RIVM.

Loondoorbetaling – Ja
Ziek melden bij arbodienst en verzuimverzekeraar – Nee
Noodmaatregel (NOW) – Nee. De noodmaatregel kan wel gelden als de omzet hierdoor daalt met minimaal 20%.

2) Werknemers kunnen niet naar het werk door sluiting bedrijf als gevolg van coronavirus

Loondoorbetaling – Ja
Ziek melden bij arbodienst en verzuimverzekaar – Nee
Noodmaatregel (NOW) – Ja, het UWV verzorgt de uitvoering.

3) Werknemer is al ziek gemeld bij de arbodienst en verzuimverzekeraar (eventueel COVID-19), daarna gaat noodmaatregel (NOW) gelden

Loondoorbetaling – Ja
Ziek melden bij arbodienst en verzuimverzekeraar – Ja het re-integratietraject loopt door.
Noodmaatregel (NOW) – Nee, niet voor de reeds arbeidsongeschikte werknemer. De noodmaatregel geldt wellicht wel als hierdoor ook de omzet daalt met minimaal 20%.

4) Werknemer meldt zich ziek i.v.m. slapeloosheid en overige psychische klachten als gevolg van coronavirus

Loondoorbetaling – Ja
Ziek melden bij arbodienst en verzuimverzekaar – Ja
Noodmaatregel (NOW) – Nee

5) Noodmaatregel/werktijdverkorting is toegekend, werknemer meldt zich gedurende periode ziek

Loondoorbetaling – Ja
Ziek melden bij arbodienst en verzuimverzekaar – Ja, de re-integratieplicht blijft gelijk, afhankelijk van de uitwerking van de noodmaatregel (NOW) kan er ook een uitkering plaatsvinden (uiteraard geldt niet én de NOW én een uitkering vanuit een verzekeraar)
Noodmaatregel (NOW) – onbekend, in de oude regeling werd de werktijdverkorting omgezet in een ZW-uitkering. In de nieuwe regeling (NOW) is dit nog onbekend.

 

4. Thuis werken en het cyberrisico

Bijna een derde van de Nederlandse werknemers werkt op dit moment thuis. Dat kan allemaal omdat je van huis uit op het netwerk van je bedrijf kunt en dankzij video-bellen en conference calls nog aardig wat voor elkaar kunt krijgen. Maar thuiswerken is niet zonder risico.

Nederland loopt wereldwijd voorop in de digitale revolutie. Thuis werken is daardoor op grote schaal mogelijk. Maar die voorsprong in online werken, heeft ook een groot nadeel: wij zijn kwetsbaarder voor criminele activiteiten. Cybercriminelen zien hun kans schoon om digitaal in te breken bij jou of via jou bij jouw bedrijf, met enorme schade tot gevolg. Hoe houd je ze buiten de deur?

Wachtwoorden
Een heikel punt voor cyberveiligheid is het gebruik van wachtwoorden. Jouw wachtwoord om op het netwerk van je bedrijf te komen, kan vaak eenvoudig gehackt worden. Zo kunnen criminelen via jouw computer bij jouw bedrijf binnenkomen en uiteindelijk gevoelige bedrijfsinformatie stelen. Nu is een lang wachtwoord moeilijker te achterhalen dan een korte. Kies daarom voor toegang tot het bedrijfsnetwerk en I-clouddiensten geen woord, maar een zin. Arthur01 is veel gemakkelijker te kraken dan: ik heb vandaag mooie grijze krullen.

Phishingmails
Een andere beproefde methode om in te breken, is via phishingmails. Het aantal valse e-mailberichten is de afgelopen tijd al vervijfvoudigd. Je krijgt bijvoorbeeld een interessante e-mail met een link naar updates van het RIVM of van je werkgever met een link naar een beveiligde omgeving om op het bedrijfsnetwerk te komen. Wantrouw die e-mails. Ga er nooit klakkeloos vanuit dat je een e-mail zomaar kunt openen en op allerlei links kunt klikken. Als je de afzender kent, bel of app deze dan om te vragen of de e-mail wel van hem of haar afkomstig is.

 Betrouwbare afzender?
Ken je de afzender niet, maar lijkt de e-mail betrouwbaar? Dat zegt helaas niets. Een paar jaar geleden herkende je een phishing-mail nog aan de taalfouten en het knullige uiterlijk. Tegenwoordig zien die e-mails er heel gelikt uit en lijken afkomstig van gerenommeerde organisaties zoals de Belastingdienst.

Open de e-mail niet of controleer in ieder geval van wie het afkomstig is door met je cursor op de afzender te staan of met je rechtermuisknop te klikken. Je ziet dan de volledige naam en die vertelt je direct de domeinnaam van waaruit de afzender zijn mailt stuurt. Dan zie je bijvoorbeeld de bedrijfsnaam daar niet eens in staan. Maar let op: criminelen gebruiken steeds vaker domeinnamen die veel lijken op de echte website. Blijf dus alert en bij twijfel: niet openen.

Overleg per video
Lekker makkelijk: iedereen kan van huis uit klanten toch persoonlijk te woord staan of vergaderingen organiseren dankzij beeldbellen en conferencecalls. Maar let: deze communicatievormen zijn niet altijd optimaal beveiligd. Gevoelige gegevens kunnen dan zomaar op straat komen te liggen. Bespreek daarom alleen algemene zaken. Gevoelige informatie (financieel of medisch bijvoorbeeld), kun je beter via de telefoon delen.

 

5. Corona en bedrijfsverzekeringen: waar moet je op letten?

Waarschijnlijk wordt uw dagelijkse bedrijfsvoering beïnvloed door de coronacrisis. Wij zien in de praktijk veranderingen in het productieproces, andere werkzaamheden en dienstverlening. Bij vrijwel elk bedrijf wordt op dit moment op een andere wijze, beperkter, of zelfs niet gewerkt. Deze verandering brengt mogelijk andere risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan leegstand van gebouwen of een restaurant dat voortaan gaat bezorgen.

Wij ontvangen veel vragen van cliënten hierover.  De belangrijkste vragen worden door het Verbond van Verzekeraars op een rij gezet:

https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus

Twijfelt u of uw verzekeringen nog aansluiten bij uw (gewijzigde) omstandigheden? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag bij het maken van financieel goede keuzes, zeker in deze tijden!

U bent van harte welkom.

Telefonisch of op ons kantoor in Epe, wij maken tijd voor u vrij.