Een tandartsverzekering is niet vanzelfsprekend

Vindt u een tandartsverzekering net zo vanzelfsprekend als een ziektekostenverzekering? Wij niet. Wel of niet verzekeren is altijd een kwestie van zorgvuldig afwegen. In het geval van tandzorg blijken kosten en dekkingsgraad soms wat uit verhouding. Lees maar eens mee in onze gedachtegang:

Een tandartsverzekering is altijd gekoppeld aan een maximaal verzekerd bedrag per jaar. De hoogte van dat verzekerde bedrag kunt u kiezen. Bij de meeste maatschappijen zijn hieraan treden gekoppeld van € 250,-, waarbij de premie evenredig oploopt. Verzekeringen houden daarnaast vaak een dekking aan van 75% van de gemaakte tandzorgkosten, waardoor u naast de premie altijd nog 25% van de tandartskosten zelf betaalt.

Een voorbeeld maakt het concreter. Stel, u kiest voor een eenvoudige tandartsverzekering met een dekking van € 250,- per jaar. In dit voorbeeld kost deze verzekering € 15,- in de maand en dus € 180,- per jaar. U betaalt dus elk jaar € 180,- om € 250,- verzekerd te hebben. Omdat de verzekering in de regel 75% van uw zorg vergoedt, moet u € 335,- kosten maken om die € 250,- vergoed te krijgen. Bij het tandzorgbedrag van € 335,- maakt u dus (€ 180,- premie + € 85,- eigen bijdrage = ) € 265,- kosten. Tot zover nog niet zo gek, mits u inderdaad € 335,- kosten maakt.

Maar wat nu als u met deze verzekering drie jaar geen tandzorg nodig heeft? Dan heeft u inmiddels € 540,- premie betaald, waarvoor u hooguit uw periodieke controle (à € 21,-) vergoed heeft gekregen. En elk jaar geldt dezelfde dekking, dus heeft u in het vierde jaar de pech dat er groot onderhoud nodig is, zoals een kroon of een brug, dan blijft nog steeds de maximale dekking € 250,-. De rest van de kosten draagt u zelf bij.

Het zou mooi zijn als u aan het einde van elk jaar een inschatting kon maken van de tandzorgkosten voor het nieuwe jaar. Uw tandarts is de enige die dat kan. Uw periodieke controle plannen in de maand november of december zou daarom een slimme zet zijn. U kunt dan een gerichte som en afweging maken, al blijft de kans op onverwachte reparaties altijd bestaan.

Vergeet niet met de zorginschatting van uw tandarts eens na te lezen welke kosten in de basisverzekering worden vergoed. Dat zou u nog wel eens kunnen verrassen. Daarnaast is het belangrijk te weten dat uw minderjarige kind sowieso verzekerd is voor tandartskosten (m.u.v. bruggen, kronen en orthodontie). Voor wat betreft orthodontiekosten voor uw kind, is het goed te weten dat vergoeding voor deze zorg valt onder aanvullende ziektekostenverzekeringen.

Ik vertrouw erop dat u mij heeft kunnen volgen in de gedachtegang zoals wij die bij Baksteen & Pul financiële dienstverleners voorstaan. Zoals bij elke verzekering bestaat er geen ‘goed of fout’. Het gaat er wat ons betreft om dat u een bewuste maakt in uw eigen persoonlijke en financiële situatie. Maar vanzelfsprekend is een tandartsverzekering dus niet.

Rudo Baksteen
Baksteen & Pul financiële dienstverleners

U bent van harte welkom.

Telefonisch of op ons kantoor in Epe, wij maken tijd voor u vrij.