Prinsjesdag: In 2021 heb Je meer te besteden!

Om je een globaal inzicht te geven in de gevolgen voor jouw portemonnee, hebben we handige punten uit de Miljoenennota 2021 voor je op een rij gezet.

Middeninkomens profiteren van het meest
Volgens de rekenmodellen van het kabinet gaan werkenden met een middeninkomen er volgend jaar met ongeveer 1% het meeste op vooruit. Voor mensen met een pensioen of een uitkering én voor de rijken is dit ongeveer de helft.

Meer arbeidskorting, minder belasting
Dat je in 2021 meer te delen hebt, komt vooral doordat de arbeidskorting voor alle werkenden hoger wordt. Ook gaat het tarief van de eerste belastingschijf omlaag van 37,35% naar 37,10%. Daardoor houden werkenden netto meer over.

Minder zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek van zzp’ers wordt niet verder verlaagd. Die gaat van ruim € 7.200 per jaar in 2019 naar € 3.200 in 2036.

Hogere vrijstelling box 3
Het van belasting vrijgestelde vermogen van spaarders en kleine beleggers stijgt in 2021 naar € 50.000. Heb je een fiscale partner? Dan betalen jullie pas belasting als jullie box 3-vermogen hoger is dan € 100.000.

Geen overdrachtsbelasting voor jonge starters
Ben je tussen de 18 en 35 jaar en koop je in 2021 je eerste huis? Dan hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen. Die bedraagt ​​nu nog 2% over de koopsom van de woning. Op een huis met een koopprijs van € 250.000 scheelt dat dus € 5.000!

Maximaal percentage aftrek omlaag
Het maximale aftrekpercentage daalt volgend jaar met 3%. In de praktijk betekent dit dat de aftrek van onder meer je hypotheekrente volgend jaar maximaal 43% is. Dit heeft gevolgen als je meer dan € 68.507 per jaar verdient.

Eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait van huizen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.090.000 gaat omlaag. De verlaging van het percentage moet de afbouw van de maximale hypotheekrenteaftrek compenseren en is extra gunstig voor mensen met een inkomen lager dan € 68.507.

Zorgpremie en eigen risico
Naar verwachting stijgt de zorgpremie met zo’n € 5 per maand. Gemiddeld komt de premie daarmee uit op zo’n € 123 per maand. In 2021 blijft het verplichte eigen risico € 385 euro.

Tot slot
Mocht je vragen hebben over deze update of over andere financiële zaken, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag bij het maken van financiële goede keuzes!