Loondienst en arbeidsongeschiktheid: wat betekent dat financieel?

Indien u niet meer kunt werken als gevolg van langdurige ziekte of een ongeval, bent u arbeidsongeschikt. De financiële gevolgen hiervan kunnen veel impact hebben. De uitleg hieronder geldt als u in loondienst werkt. Bent u zelfstandig ondernemer? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Kans op arbeidsongeschiktheid

Gedurende de jaren dat u werkt, is de kans op arbeidsongeschiktheid veel groter dan de kans op overlijden. Jaarlijks worden meer dan 40.000 mensen arbeidsongeschikt. En in totaal zijn er meer dan 800.000 mensen die een uitkering ontvangen omdat zij arbeidsongeschikt zijn.

Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt word?

De eerste twee jaar dat u ziek bent, krijgt u 70% betaald door uw werkgever. Vaak wordt op grond van CAO-afspraken het 1e jaar aangevuld tot 100%. Na de twee jaar kunt u een uitkering krijgen uit de WIA, dit is de Wet  Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

U ontvangt de uitkering zolang u arbeidsongeschikt bent. De hoogte van deze uitkering is van vele factoren afhankelijk. Hierbij is belangrijk of u gedeeltelijk, dan wel volledig arbeidsongeschikt bent. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt als u volgens de WIA naast uw arbeidsongeschiktheid nog kunt werken. Als u volgens de WIA geheel niet meer kunt werken, bent u volledig arbeidsongeschikt.

Voorbeeld van 50% arbeidsongeschiktheid en het niet kunnen benutten van de verdiencapaciteit. Het inkomen valt terug tot 17% van het oude niveau.

Wat betekent het voor u persoonlijk?

Graag helpen wij u bij het inzichtelijk maken van uw arbeidsongeschiktheidsrisico. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Sommige werkgevers en pensioenfondsen hebben het arbeidsongeschiktheidsrisico voor u collectief geregeld. Om te weten of dit bij u ook het geval is kunt u dit formulier door uw werkgever laten invullen.

Graag ontvangen wij dit formulier samen met een recente salarisstrook terug. Gebruik hiervoor onze beveiligde link. Bent u gehuwd, geregistreerd partner of woont u samen? Dan kan uw partner precies hetzelfde doen.

Wij sturen u vervolgens een heldere financiële analyse van uw arbeidsongeschiktheidsrisico. En wanneer u dit wilt gaan wij graag met u in gesprek over eventuele oplossingen.

Nog vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag bij het maken van financieel goede keuzes!

 

U bent van harte welkom.

Telefonisch of op ons kantoor in Epe, wij maken tijd voor u vrij.