Hoe gaan verzekeraars om met opvang Oekraïense vluchtelingen

De inval van Rusland in Oekraïne heeft geleid tot een vluchtelingenstroom. Ook in Nederland gaan inwoners van Oekraïne opgevangen worden. Maar hoe zit dat met uw verzekeringen als er iets gebeurt?

Aansprakelijkheid
De verzekeraars hebben hier natuurlijk ook naar gekeken en denken mee met deze mensen. Hoe gaat het bijvoorbeeld met uw aansprakelijkheid als men mensen uit Oekraïne in huis neemt? De aansprakelijkheidsverzekering biedt standaard dekking voor logés. Oekraïense vluchtelingen die door iemand in huis worden genomen, worden (voorlopig) geschaard onder de noemer logés.

Recreatiewoning

Eigenaren van een recreatiewoning die hun woning willen aanbieden voor tijdelijke opvang en onderdak voor vluchtelingen kunnen dit doen met behoud van dekking. Voorwaarde bij de meeste verzekeraars is wel dat dit zonder winstbejag is en er geen sprake is van huurinkomsten.

Motorrijtuigen

Over het algemeen geldt dat het verzekeringsgebied is gekoppeld aan de verzekerde landen op de groene kaart. Het land Oekraïne valt onder het dekkingsgebied volgens de groene kaart.

Let op: in de algemene voorwaarden worden een aantal uitsluitingen beschreven die van belang zijn op de situatie binnen Oekraïne. Er bestaat geen recht op uitkering op een vergoeding van schade als sprake is van molest. De motorrijtuigenvoorwaarden bevatten uitsluiting van de volgende omstandigheden:

  • Een gewapend conflict, hieronder verstaan wij alle gevallen waarbij een staat of andere georganiseerde partij strijdt tegen een andere staat of georganiseerde partij en daarbij gebruik maakt van militaire machtsmiddelen;
  • Burgeroorlog;
  • Opstand;
  • Binnenlandse onlusten;
  • Oproer.

Dit zijn enkele voorbeelden die betrekking kunnen hebben op deze situatie. Iedere verzekeraar gaat er weer iets anders mee om dan de ander. Daarom is het goed om ons te bellen of te mailen, mocht u onderweg gaan naar Oekraïne voor hulpverlening of als u mensen uit dit land in huis neemt. Schroom niet om ons te bellen of te mailen. Wij zijn bereikbaar via 0578-696623 of particulieren@baksteenpul.nl. En uiteraard bent u ook van harte welkom op ons kantoor aan De Lindehove 3 in Epe.

U bent van harte welkom.

Telefonisch of op ons kantoor in Epe, wij maken tijd voor u vrij.