Collectieve verzekering(en) Stichting Present Nederland

Welkom bij Baksteen & Pul Financiële dienstverleners!

Wij zijn een regionaal werkende financiële dienstverlener op het gebied van verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Wij zijn gevestigd in Epe (Gelderland). Met 18 medewerkers werken wij dagelijks met hart en ziel om onze cliënten te helpen bij het maken van financieel goede keuzes! Wil je meer over ons te weten komen? Bekijk dan hier onze missie.

In samenwerking met Stichting Present Nederland hebben wij een bestuurders-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de gelieerde, lokale stichtingen scherp uit onderhandeld met twee verzekeraars.

Vanaf €6,25 per verzekering per maand (exclusief kosten en assurantiebelasting) heeft u het aansprakelijkheidsrisico van uw stichting uitstekend verzekerd! Klik hier voor een overzicht!

Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering

Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert u aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen of toezichthouders. Bijvoorbeeld financiële schade door een bestuurlijke fout die u of een medebestuurder veroorzaakt. Bestuurders en toezichthouders zijn verplicht hun taken behoorlijk te vervullen. Ontstaat er schade door onbehoorlijk bestuur? Dan is mogelijk  het hele bestuur van uw stichting persoonlijk aansprakelijk.

Deze verzekering is afgesloten bij HDI Gerling.  HDI is één van de leidende verzekeraars in Nederland voor het bedrijfsleven. Hun kernactiviteit is het verzorgen van specialistische schadeverzekeringen voor organisaties en hun bestuurders. Speciaal voor stichtingen hebben zij de Basis BCA polis ontwikkeld. Hiermee wordt ingespeeld om de groeiende behoefte om adequaat verzekerd te zijn voor het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico tegen een zeer gunstige premie.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een belangrijke verzekering voor uw stichting. Tijdens activiteiten kunnen uw vrijwilligers schade veroorzaken aan andermans spullen of aan anderen zelf. Soms vallen de kosten mee. Maar bij een letselschade (bijvoorbeeld schade aan het lichaam van iemand anders) kunnen de kosten snel oplopen. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is puur voor schade van of aan anderen. De schade die uw vrijwilliger zelf heeft, wordt niet vergoed.

Deze verzekering is ondergebracht bij Licent. Dit is een coöperatie van onafhankelijke assurantieadviseurs waar Baksteen & Pul onderdeel vanuit maakt. Samen bundelen we onze krachten en dwingen we collectief voordelen af bij verzekeraars. Tegelijkertijd blijven we zelfstandig en onafhankelijk werken.  Samen met hen hebben wij deze verzekering samengesteld. De exacte offerte treft u hier aan.

Module Wegas als uitbreiding op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Dat werkgeversaansprakelijkheid heel ver gaat, kwam aan het licht door het Arena-arrest uit 2001. Tijdens werkzaamheden aan de Amsterdam Arena vond een eenzijdig ongeval plaats. De bestuurder van een bedrijfsbusje en twee collega’s, die als passagiers in het busje zaten, liepen letsel op. Het letsel van de passagiers was gedekt door de autoverzekering van het bedrijfsbusje. De WA-dekking bij een autoverzekering biedt echter geen dekking voor schade aan de bestuurder. De bestuurder spande vervolgens een zaak aan om zijn schade op zijn werkgever te verhalen.

Deze zaak is nu bekend als het Arena-arrest. De uitspraak was dat de werkgever op basis van goed werkgeverschap moet zorgen dat zijn werknemers goed verzekerd zijn. In dit geval had  de werkgever dus maar voor een behoorlijke, alles afdekkende, verzekering moeten zorgen.

In reactie op deze uitspraak hebben verzekeraars de zogenoemde WEGAS-verzekering geïntroduceerd. Deze verzekering voorkomt dat werkgevers zelf voor dit soort schade moeten opdraaien.

Wilt u de WEGAS-verzekering als module meeverzekeren op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Dit kan tot 5 medewerkers/vrijwilligers voor een aanvullende premie van €5,04 per maand.

Online aanvraagformulier