Eigen risico, kies bewust

De komende tijd staan we weer voor de keus. Blijven we bij onze zorgverzekeraar of stappen we over? Als financiële dienstverleners kunnen er meerdere blogs over vullen. Deze keer licht ik eens een andere keuzemogelijkheid uit: de hoogte van uw eigen risico binnen die ziektekostenverzekering.

Het is een puur financiële afweging; uw besluit over een hoog of laag eigen risico verandert niets aan de kwaliteit van de zorg. Ik schets u een situatie. Gewoon om over na te denken, dan kunt u voor uzelf beoordelen of dit een reële optie voor u is (of niet).

Stel. U brengt zo eens in de paar jaar een bezoek aan uw huisarts. Verder bent u eigenlijk heel gezond. U heeft een zorgverzekering zonder eigen risico, want dat is wel zo’n prettig idee. Heeft u er dan wel eens bij stilgestaan dat de hoogte van uw premie daar ook op is gebaseerd? Zolang u geen zorg nodig heeft, kunt u daar al gauw honderden euro’s premie per jaar op besparen.

Voordat ik deze schets verder uitbouw, vertel ik er graag bij dat een bezoek aan uw huisarts niet wordt verrekend met uw eigen risico. Ook de ziekenzorg voor uw eventuele kinderen telt niet mee. Uw eventuele partner kan binnen zijn of haar zorgpolis een eigen overweging maken. Is hij of zij net zo gezond, dan kan een besparing dubbel doorwerken.

Goed. Stel dus. Stel, u kiest voor een eigen risico van € 500,-. Dan bespaart u elk jaar dat u gezond bent een flink bedrag aan premie. Slaat dan toch het noodlot toe; u wordt ziek of krijgt een ongeval, dan krijgt u te maken met ziektekosten. Dat begint met € 385,- verplicht eigen risico. Dat eigen risico heeft iedereen. Daar bovenop krijgt u de rekening van de door u zelf gekozen € 500,-. Mits u in dat jaar zoveel zorg heeft ‘verbruikt’ natuurlijk. € 885,- is in het financieel ergste geval het bedrag dat u in het jaar maximaal ‘riskeert’.

Ervan uitgaande dat u voorlopig een paar jaar premiebesparing geniet, is dit het overwegen waard. Reken het verschil gewoon eens uit. U hoeft er natuurlijk niet voor te kiezen. Op de website van uw zorgverzekeraar vindt u de juiste informatie en bedragen. Kiest u er wel voor en keert in de toekomst het tij, dan kunt u vóór januari van het volgende jaar uw eigen risico weer terugbrengen.

Wel heel belangrijk in uw overwegingen is uw financiële draagkracht. Mocht u het totale bedrag van uw eigen risico gefactureerd krijgen, dan mag het niet zo zijn dat deze rekening u in de financiële problemen brengt. In het ongelukkige geval dat ook uw partner – met hetzelfde eigen risico – in dat jaar zorg nodig heeft, zou dat bedrag dubbel zo hoog zijn.

Al met al veel stof tot nadenken. En daar is het mij om te doen. De beslissing is aan u. U heeft tot eind december de tijd. Elk jaar weer. Uw financiële dienstverlener kan u helpen alle overwegingen op een rijtje te zetten. Graag zelfs.

Rudo Baksteen
Baksteen & Pul financiële dienstverleners

U bent van harte welkom.

Telefonisch of op ons kantoor in Epe, wij maken tijd voor u vrij.