De standaard ondernemer bestaat niet. De standaard verzekering evenmin.

Ziek worden? U denkt er als ondernemer weinig aan. Maar wat zijn eigenlijk de operationele en financiële consequenties? Het is verstandig daar af en toe bij stil te staan – voor de korte en de lange(re) termijn. Blijkt er iets ernstigs en langdurigs met u  zelf aan de hand te zijn, dan heeft u een financieel vangnet nodig. Waarschijnlijk in de vorm van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Binnen zo’n verzekering zijn heel veel variatiemogelijkheden, stel uzelf daarom de volgende vragen:

Kunt u een periode financieel overbruggen?

Uw bedrijf blijft bij uw ziekte misschien voorlopig wel doorlopen, u heeft een aardig spaarbedrag paraat of u heeft een partner die het prima vindt als u een poosje financieel op hem of haar leunt. Het werkelijke financiële risico is er voor u misschien op de lange termijn. U kunt ervoor kiezen dat uw verzekering pas uitkeert na bijvoorbeeld zes maanden ziekte of een jaar, al naar gelang de periode die u kunt overbruggen. Zo’n langere eigen risico-termijn scheelt nu elke maand aanzienlijk in uw verzekeringspremie.

Bij welke arbeidsongeschiktheid wenst u uitkering?

Ziek? Dat kan niet. Dat is de gedachte van menig ondernemer en zo wordt ondanks ziekte nog heel veel werk verzet.  Een AOV gaat in veel gevallen uit van uitkering bij arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep van meer dan 25%, maar vanaf welk percentage wenst u uitkering? Bij 50% misschien? Dit percentage is lastig te bepalen, maar u kent uzelf en uw werkzaamheden beter dan wie ook. De mogelijkheid is er dus om dit percentage aan te passen en dat beïnvloedt uw premie sterk.

Kan het (tijdelijk) wat minder?

Hoeveel inkomen heeft u nodig om rond te kunnen komen? Dat bedrag kan namelijk lager zijn dan het inkomen dat u nu heeft. Het verandert trouwens ook naarmate uw persoonlijke omstandigheden veranderen. Zie uw verzekering echt als een vangnet, daarbij hoort de vraag hoe luxe of eenvoudig u wilt kunnen leven als u niet in staat  bent om te werken. U kunt wel raden dat de hoogte van het uit te keren bedrag ook invloed heeft op uw verzekeringspremie.

Echt tot aan uw AOW-leeftijd?

Een AOV gaat vaak uit van uitkering bij arbeidsongeschiktheid totdat u de AOW-leeftijd bereikt. Dat kan een goede en verstandige optie voor u zijn. Er zijn ook ondernemers die besluiten daar andere afspraken over te maken. Zij schatten in hoe lang zij nodig hebben om geld uit de zaak vrij te maken en verzekeren een uitkeringstijd van bijvoorbeeld vijf of tien jaar. In die periode kan de ondernemer zijn bedrijf omzetten in liquide middelen en zijn leven opnieuw inrichten, aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Omdat de duur van de uitkering de premie mede bepaalt, heeft ook deze keuze behoorlijke invloed op het premiebedrag.

Afhankelijk van uw persoonlijke antwoorden op deze vragen kan uw verzekering dus variëren en de daarbij horende premie ook. Zo blijkt maar weer dat het ook voor deze vorm van verzekeren aan u is: welke risico’s wilt u incalculeren en welke wilt u afdekken? Genoeg redenen om toch die AOV nog eens onder de loep te nemen. Als wij met u mee mogen kijken, doen wij dat met plezier. Laat het ons maar weten.

Rudo Baksteen
Baksteen & Pul financiële dienstverleners

U bent van harte welkom.

Telefonisch of op ons kantoor in Epe, wij maken tijd voor u vrij.