Goed voorbereid belastingaangifte doen

De belastingaangifte staat vanaf 1 maart weer voor je klaar bij de Belastingdienst. Zorg dat je goed voorbereid bent. Gebruik onze verzamelde tips. Zo zie je niks over het hoofd tijdens je aangifte en voorkom je dat je te veel belasting betaalt.

We geven je hier tips over:

je inkomsten
Bankrekeningen en andere bezittingen
Hypotheken en andere schulden
Uitgaven

Tips over je inkomsten

Gebruik deze tips bij je aangifte over je inkomen over het jaar 2020. Deze aangifte doe je in het voorjaar van 2021.

Tip: Wist je dat je gebruik kunt maken van de middelingsregeling als je inkomen sterk veranderd is?

Dit is slim als je meer of minder bent gaan werken of bijvoorbeeld een ontslagvergoeding hebt gehad. Als het verschil tussen je inkomen van de afgelopen drie jaren groot is, krijg je misschien geld terug. Bereken via de Belastingdienst of je hier gebruik van kunt maken.

Tip: Kijk of je vrijwilligerswerk kan aftrekken

Heb je vrijwilligerswerk gedaan in 2020 en daarvoor een vergoeding gekregen? Dan hoef je over deze vergoeding misschien geen belasting te betalen. Lees op belastingdienst.nl wat de voorwaarden voor een belastingvrije vergoeding zijn. Doe je vrijwilligerswerk, maar zie je af van een vergoeding? Dan hebt je misschien recht op een giftenaftrek.

Tip: Heb je een partner? gebruik de aanslaggrens van €47

Komt de aanslag van een van jullie rond de €0 uit? Schuif de posten in het verdeelscherm dan zo dat de te betalen belasting voor diegene precies €47 is. Bij bedragen tot en met €47 legt de fiscus namelijk geen aanslag op.

Die €47 zie je niet terug in het verdeelscherm van het aangifteprogramma. Daar staat dan namelijk bij diegene “0” als te betalen belasting. Maar als je de heffing 1 euro laat oplopen door de verdeling nóg iets verder te verschuiven, springt hij ineens naar €48. In het overzicht achterin de aangifte kun je de €47 vervolgens wel terugvinden. Zo zie je dat het schuiven goed is gelukt.

Let op: als je over 2020 een voorlopige aanslag hebt gehad waarbij je moest betalen, geldt deze aanslagdrempel van €47 niet. En let ook op dat je door te schuiven met het vermogen niet ineens meer belasting moet betalen. Bijvoorbeeld omdat de belasting op je spaargeld en beleggingen erdoor toeneemt.

Tips over bankrekeningen en andere bezittingen

Gebruik deze tips bij je aangifte over je bankrekeningen en bezittingen. Eventueel voor jou en je partner.

Tip: benut de mogelijkheden van fiscaal partnerschap

Je bent fiscaal partner als je getrouwd of geregistreerd partner bent. Maar ook als je samenwoont kun je fiscaal partner zijn. Bijvoorbeeld als je samen een kind hebt of samen een woning hebt gekocht.

Voorbeelden bij het fiscaal partnerschap

1) Vermogen (sparen en beleggen)


Voor het belastingjaar 2020 is het heffingvrij vermogen € 30.846,- per persoon. Tot dat bedrag betaal je geen vermogensbelasting (vermogensrendementsheffing). Voor fiscale partners geldt hetzelfde bedrag, dus € 61.692,- in totaal. En dat kan heel voordelig zijn.

Voorbeeld


Peter heeft op 1 januari (2020) € 5.000,- op zijn spaarrekening staan en Sofie heeft € 45.000,-. Als zij geen fiscale partners zijn, is Sofie over haar spaargeld belasting verschuldigd. Omdat zij meer vermogen heeft dan de vrijgestelde € 30.846,-. Zij betaalt dan ongeveer € 76,- inkomstenbelasting.

Zijn Peter en Sofie wel fiscaal partner, dan kunnen ze het spaargeld bij hun aangifte verdelen. Samen hebben ze 1 januari € 50.000,- spaargeld. Zowel aan Peter als aan Sofie wordt dan bijvoorbeeld de helft toegerekend in de aangifte. Omdat dit bedrag voor beiden lager is dan de vrijstelling (het heffingvrij vermogen), zijn ze hierover geen inkomstenbelasting verschuldigd. Zo sparen ze samen die circa € 76,- uit.

Je belastingpercentage wordt hoger als je vermogen groter is.

2) Aftrekpost eigen woning


Je kunt bij sommige aftrekposten zelf bepalen wie van de partners welk bedrag opgeeft in de aangifte. Dat kan voordelig zijn als het inkomen van de ene partner in een hoger belastingtarief valt dan die van de ander. Degene met het hoogste inkomen kan dan bijvoorbeeld de aftrekpost voor de eigen woning opvoeren in het aangifteprogramma.

Tip: trek je schulden af van je spaargeld

Stond je op 1 januari 2020 rood of had je een bijvoorbeeld een creditcard- of studieschuld? Dan kan je je schulden boven de € 3.100,- aftrekken van het vermogen in box 3. Als je fiscale partners bent, geldt dit voor schulden boven de € 6.200. Een schuld voor een hypotheek valt daar meestal niet onder.

Tips over hypotheken en andere schulden

Gebruik deze tips bij je aangifte over je hypotheek en andere schulden zoals je bouwdepot. Ook lees je meer over de bijleenregeling.

Tip: Eigen woning met kleine hypotheek? Profiteer van de ‘Hillen-aftrek’

De ‘Hillen aftrek’ is een extra aftrekpost speciaal voor mensen met geen of een lage woningschuld. Het neutraliseert het positieve inkomen dat kan ontstaan als je extra aflost op je hypotheek.

Hoe het werkt? Als woningbezitter heb de ‘inkomsten’ uit je eigen woning. De Belastingdienst beschouwt het bezit van een woning namelijk als een vorm van inkomen. Dit bestaat meestal alleen uit een bijtelling. Want ook over je eigen woning betaal je inkomstenbelasting.

Daarnaast heb je ook aftrekbare kosten, zoals de renteaftrek. Soms komt het voor dat ‘de inkomsten’ uit de eigen woning hoger zijn dan je aftrekbare kosten. Dan vormt de Hillen-aftrek een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Dit betekent dat je bijna geen belasting betaalt over de inkomsten uit de eigen woning.

Goed om te weten: de Hillen-aftrek wordt vanaf 2019 in dertig jaar gelijkmatig afgebouwd. In 2020 bedraagt de Hillen-aftrek 93,33% van de positieve belastbare inkomsten uit de eigen woning.

Tip: Controleer de WOZ-waarde in je aangifte

Als woningbezitter heb je te maken met de ‘inkomsten’ uit je eigen woning. Dit bestaat meestal alleen uit een bijtelling op je inkomen. Want ook over je eigen woning betaal je inkomstenbelasting. De Belastingdienst beschouwt het bezit van een woning namelijk als een vorm van inkomen.

Is je nieuwe woning maar een deel van het jaar je hoofdverblijf? Dan betaal je alleen belasting vanaf het moment dat je woning je hoofdverblijf is geworden.

De hoogte van deze belasting wordt bepaald door de WOZ-waarde van je huis. Deze WOZ-waarde vult de Belastingdienst mogelijk automatisch in. Controleer in je aangifte of deze waarde ook echt klopt. Vul de WOZ-waarde in met waardepeildatum 1 januari 2019. En dus niet van 1 januari 2020.

Tip: Doorstromer? Vergeet de ‘bijleenregeling’ niet

Heb je pas je woning verkocht? Dan wil de overheid dat je de eventuele overwaarde op deze woning gebruikt voor de aankoop van een nieuwe woning. Je brengt dit bedrag dan in als ‘eigen geld’. Dit heet de ‘bijleenregeling’.

De hypotheek of lening die je afsluit voor je nieuwe woning wordt hierdoor lager. Gebruik je de overwaarde niet volledig op deze manier? En sluit je dus een hogere hypotheek of lening af? Dan mag je over het deel van de verhoging géén (hypotheek)rente aftrekken. Het gaat hier om de niet-ingebrachte overwaarde. Dit deel van de lening geef je op in box 3.

Tip: Hypotheek afgesloten of overgesloten in 2020? Dit mag je aftrekken

 

Hypotheek afgesloten in 2020

Heb je vorig jaar een (nieuwe) hypotheek afgesloten? Dan mag je dit allemaal aftrekken:

  • de notariskosten van de hypotheekakte
  • de rekening van het Kadaster
  • de advies- en bemiddelingskosten van jouw hypotheekadviseur
  • eventuele taxatiekosten
  • de kosten van de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Pas op: notariskosten voor de koopakte en de transportakte van de woning zijn niet aftrekbaar. Datzelfde geldt voor makelaarskosten: ook die zijn niet aftrekbaar.

Hypotheek overgesloten of hypotheekrente aangepast in 2020

Heb je jouw hypotheek overgesloten? Dan mag je de oversluitkosten aftrekken. Datzelfde geldt voor een eventuele boeterente. Heb je de rente van jouw lopende hypotheek laten verlagen? Dan zijn de advies- en administratiekosten en eventuele taxatiekosten aftrekbaar.

Tips over uitgaven

Tip: Check of zorgkosten aftrekbaar zijn

Heb je in 2020 ziektekosten gemaakt? Deze kosten worden de ‘specifieke zorgkosten’ genoemd en zijn soms aftrekbaar in je aangifte. Denk aan kosten voor fysiotherapie, mondzorg, vervoer en hulpmiddelen. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je mag bijvoorbeeld alleen zorgkosten aftrekken die boven een bepaald bedrag uitkomen: het drempelbedrag.

Het kan zijn dat je voor bepaalde zorgkosten niet alles vergoed krijgt van je zorgverzekeraar, zoals orthodontie. Dan is het soms mogelijk om het resterende bedrag af te trekken van de inkomstenbelasting. Bekijk hier welke zorgkosten je kunt indienen. Let op! Bewaar je rekeningen en eventueel declaratieoverzichten als daar kosten op staan die je (gedeeltelijk) zelf betaald hebt. De Belastingdienst kan je vragen deze te laten zien.

Tip: Check of zorgkosten voor familieleden aftrekbaar zijn

De zorgkosten van een kind worden meestal gedekt door de zorgverzekering van één van de ouders. Is dit niet het geval? Dan mag je de kosten onder voorwaarden indienen als aftrekpost. Hier vind je meer informatie over de zorgkosten die je kunt opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting.

Daarnaast kan je soms de zorgkosten voor iemand anders aftrekken als jij die voor hen hebt betaald. Het gaat hier meestal om je partner, kinderen tot 27 jaar, je ouders, broers of zussen als zij afhankelijk zijn van jouw zorg en bij jou in huis wonen.

Tip: Maak zo goed mogelijk gebruik van de giftenaftrek

Geef je wel eens geld aan goede doelen? Deze giften zijn misschien aftrekbaar. Gaat het om een regelmatig terugkerende (‘periodieke’) gift? Dan is deze volledig aftrekbaar. Er moet dan wel sprake zijn van een schenkingsverplichting om minimaal 5 jaar een schenking te doen aan een goed doel met een (culturele) ANBI-status of bepaalde verenigingen. Is die verplichting er niet? Dan geldt er een minimumdrempel en een maximum aftrekbaar bedrag.

Eerst was de ‘periodieke gift’ alleen mogelijk via een notariële akte. Tegenwoordig is een schriftelijke overeenkomst voldoende. Schenk je al periodiek of ben je van plan dit te gaan doen, maar heb je nog geen schriftelijke overeenkomst? Vraag het goede doel dan om zo’n overeenkomst op te stellen en toe te sturen. Je kan ook een voorbeeldformulier van de Belastingdienst gebruiken.

U bent van harte welkom.

Telefonisch of op ons kantoor in Epe, wij maken tijd voor u vrij.